راه آهنی‌ها اعتصاب کردند، فروزان تمرین کرد/ راه‌آهنی‌ها پس از اخراج این‌بار اعتصاب

بازیکنان تیم راه‌آهن در ادامه حواشی به وجود آمده حول این تیم امروز اعتصاب کردند و بر سر تمرینات حاضر نشدند.

عکس های جدید

سپهر نیوز

label, , , , , , , , ,

About the author