راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران برگزار شد

راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران برگزار شد
رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران ، امنیت شغلی و اجرای تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی از خواسته های کارگران بود
۱۸:۳۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران برگزار شد

رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران ، امنیت شغلی و اجرای تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی از خواسته های کارگران بود
۱۸:۳۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران برگزار شد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author