رانیری: شانس قهرمانی لستر تکرار نمی شود

رانیری: شانس قهرمانی لستر تکرار نمی شود
سرمربی لسترسیتی اعتراف می کند که احتمالا شانس قهرمانی در لیگ برتر بار دیگر به سراغ این تیم نخواهد آمد.

رانیری: شانس قهرمانی لستر تکرار نمی شود

سرمربی لسترسیتی اعتراف می کند که احتمالا شانس قهرمانی در لیگ برتر بار دیگر به سراغ این تیم نخواهد آمد.
رانیری: شانس قهرمانی لستر تکرار نمی شود

آپدیت نود 32 ورژن 6

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author