رئیس کمیته انضباطی، مدافع پرسپولیس را تهدید کرد

رئیس کمیته انضباطی، مدافع پرسپولیس را تهدید کرد
سایت فدراسیون فوتبال نوشت: رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: انتظار ما از بازیکنی مثل سید جلال حسینی این است که رفتاری توام با نزاکت داشته باشد.

رئیس کمیته انضباطی، مدافع پرسپولیس را تهدید کرد

سایت فدراسیون فوتبال نوشت: رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: انتظار ما از بازیکنی مثل سید جلال حسینی این است که رفتاری توام با نزاکت داشته باشد.
رئیس کمیته انضباطی، مدافع پرسپولیس را تهدید کرد

خبر دانشجویی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author