رئیس و هیئت رئیسه مجلس عراق برکنار شدند

رئیس و هیئت رئیسه مجلس عراق برکنار شدند
با بر کناری سلیم الجبوری رئیس مجلس و هیئت رئیسه آن رای اعتماد به وزرای کابینه حیدر العبادی نیز به تاخیر افتاد.
۰۸:۵۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۷ فروردین


رئیس و هیئت رئیسه مجلس عراق برکنار شدند

با بر کناری سلیم الجبوری رئیس مجلس و هیئت رئیسه آن رای اعتماد به وزرای کابینه حیدر العبادی نیز به تاخیر افتاد.
۰۸:۵۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۷ فروردین


رئیس و هیئت رئیسه مجلس عراق برکنار شدند

بک لینک رنک 6

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author