رئیس جمهور فرارسیدن روز ملی ویتنام را تبریک گفت

رئیس جمهور فرارسیدن روز ملی ویتنام را تبریک گفت
رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران در پیامی به ترای دای کوانگ رئیس‌ جمهوری سوسیالیستی ویتنام، فرارسیدن روز ملی ویتنام را به وی ، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.
۱۲:۴۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ شهریور


رئیس جمهور فرارسیدن روز ملی ویتنام را تبریک گفت

رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران در پیامی به ترای دای کوانگ رئیس‌ جمهوری سوسیالیستی ویتنام، فرارسیدن روز ملی ویتنام را به وی ، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.
۱۲:۴۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ شهریور


رئیس جمهور فرارسیدن روز ملی ویتنام را تبریک گفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author