رئیس جمهور جدید اتریش مشخص شد

رئیس جمهور جدید اتریش مشخص شد
«الکساندر فان در بلن»، رئیس جمهور جدید اتریش شد
۱۹:۴۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳ خرداد


رئیس جمهور جدید اتریش مشخص شد

«الکساندر فان در بلن»، رئیس جمهور جدید اتریش شد
۱۹:۴۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳ خرداد


رئیس جمهور جدید اتریش مشخص شد

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author