رئیس جمهور ازبکستان درگذشت

رئیس جمهور ازبکستان درگذشت
اسلام کریم اف رئیس جمهور ازبکستان بر اثر سکته مغزی درگذشت.
۱۲:۵۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ شهریور


رئیس جمهور ازبکستان درگذشت

اسلام کریم اف رئیس جمهور ازبکستان بر اثر سکته مغزی درگذشت.
۱۲:۵۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ شهریور


رئیس جمهور ازبکستان درگذشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author