رئال به دنبال معاوضه خامس با ادن هازارد

روزنامه سان مدعی شد که رئال مادرید قصد دارد پروژه معاوضه خامس رودریگس و ادن هازارد را شروع کند.

روزنامه قانون

مدلینگ

label, , , , , , , , ,

About the author