رئال بازیکن خودش را از یوونتوس پس گرفت!

رئال بازیکن خودش را از یوونتوس پس گرفت!
آلوارو موراتا به رئال مادرید بازگشت.

رئال بازیکن خودش را از یوونتوس پس گرفت!

آلوارو موراتا به رئال مادرید بازگشت.
رئال بازیکن خودش را از یوونتوس پس گرفت!

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author