in اروپا

ذوق زدگی پرسپولیسی برای نشان دادن عدد 6 در بازی اروپایی استقلال!

ذوق زدگی پرسپولیسی برای نشان دادن عدد 6 در بازی اروپایی استقلال!
یک هوادار پرسپولیس در سوئد عدد 6 را از طبقه دوم ورزشگاه هاماربی نشان داده تا برای آبی ها کری بخواند!

ذوق زدگی پرسپولیسی برای نشان دادن عدد 6 در بازی اروپایی استقلال!

یک هوادار پرسپولیس در سوئد عدد 6 را از طبقه دوم ورزشگاه هاماربی نشان داده تا برای آبی ها کری بخواند!
ذوق زدگی پرسپولیسی برای نشان دادن عدد 6 در بازی اروپایی استقلال!

روزنامه قانون

لردگان

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *