ذوب‌آهن به دنبال چهارمین بازی بی‌شکست

ذوب‌آهن به دنبال چهارمین بازی بی‌شکست
دیدار ذوب‌آهن مقابل بنیادکار در فولادشهر چهارمین دیدار این تیم مقابل حریف نامدار ازبک خواهد بود.

ذوب‌آهن به دنبال چهارمین بازی بی‌شکست

دیدار ذوب‌آهن مقابل بنیادکار در فولادشهر چهارمین دیدار این تیم مقابل حریف نامدار ازبک خواهد بود.
ذوب‌آهن به دنبال چهارمین بازی بی‌شکست

بک لینک
label, , , , , , , , , , , ,

About the author