دیدار و گفتگوی خرازی و بشار

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار کرد.
۱۱:۵۷ – ۱۳۹۴ شنبه ۲۹ اسفند


روزنامه قانون

اندروید

label, , , , , , , , ,

About the author