دیدار وزیر زمین کره جنوبی با وزیر نفت

دیدار وزیر زمین کره جنوبی با وزیر نفت
کانگ هواین، وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی با حضور در مرکز آموزش تخصصی وزارت نفت با بیژن زنگنه دیدار و گفتگو کرد.
۱۰:۳۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


دیدار وزیر زمین کره جنوبی با وزیر نفت

کانگ هواین، وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی با حضور در مرکز آموزش تخصصی وزارت نفت با بیژن زنگنه دیدار و گفتگو کرد.
۱۰:۳۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


دیدار وزیر زمین کره جنوبی با وزیر نفت

آپدیت نود 32 با لینک مستقیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author