دیدار نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق با ظریف

دیدار نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق با ظریف
نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان آخرین تحولات عراق را مورد بحث و تبادل قرار داد.
۲۰:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


دیدار نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق با ظریف

نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان آخرین تحولات عراق را مورد بحث و تبادل قرار داد.
۲۰:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


دیدار نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق با ظریف

آپدیت نود32

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author