دیدار رئیس جمهور کره جنوبی با رهبر انقلاب اسلامی

دیدار رئیس جمهور کره جنوبی با رهبر انقلاب اسلامی
رئیس جمهوری کره جنوبی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.
۱۹:۲۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۳ اردیبهشت


دیدار رئیس جمهور کره جنوبی با رهبر انقلاب اسلامی

رئیس جمهوری کره جنوبی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.
۱۹:۲۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۳ اردیبهشت


دیدار رئیس جمهور کره جنوبی با رهبر انقلاب اسلامی

آپدیت نود 32 با یوزر و پسورد

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author