دیدار رئیس جمهور آفریقای جنوبی با رهبر معظم انقلاب

دیدار رئیس جمهور آفریقای جنوبی با رهبر معظم انقلاب
رییس جمهوری آفریقای جنوبی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.
۱۸:۱۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


دیدار رئیس جمهور آفریقای جنوبی با رهبر معظم انقلاب

رییس جمهوری آفریقای جنوبی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.
۱۸:۱۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


دیدار رئیس جمهور آفریقای جنوبی با رهبر معظم انقلاب

لایسنس نود 32 ورژن 6

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author