دیدارهای الجبیر در بروکسل

دیدارهای الجبیر در بروکسل
وزیر امور خارجه عربستان سعودی با همتایان فرانسوی، بلژیکی و ایرلندی خود در بروکسل دیدار کرد.
۱۲:۲۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۹ تیر


دیدارهای الجبیر در بروکسل

وزیر امور خارجه عربستان سعودی با همتایان فرانسوی، بلژیکی و ایرلندی خود در بروکسل دیدار کرد.
۱۲:۲۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۹ تیر


دیدارهای الجبیر در بروکسل

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author