دو کشته در سیل ایالت مریلند آمریکا

دو کشته در سیل ایالت مریلند آمریکا
سیل در شهرالیکات ایالت مریلند آمریکا، دو کشته برجا گذاشت.
۱۶:۱۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


دو کشته در سیل ایالت مریلند آمریکا

سیل در شهرالیکات ایالت مریلند آمریکا، دو کشته برجا گذاشت.
۱۶:۱۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


دو کشته در سیل ایالت مریلند آمریکا

آلرژی و تغذیه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author