دو تیم بزرگ انگلیسی به دنبال شورله

دو تیم بزرگ انگلیسی به دنبال شورله
رسانه‌های انگلیسی از تمایل دو تیم لیگ برتری برای جذب یک مهاجم آلمانی خبر دادند.

دو تیم بزرگ انگلیسی به دنبال شورله

رسانه‌های انگلیسی از تمایل دو تیم لیگ برتری برای جذب یک مهاجم آلمانی خبر دادند.
دو تیم بزرگ انگلیسی به دنبال شورله

آپدیت نود 32 ورژن 4

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author