دو انفجار مهیب زینبیه دمشق را لرزاند

دو انفجار مهیب زینبیه دمشق را لرزاند
دو انفجار مهیب در منطقه زینبیه در جنوب دمشق به شهادت شماری از شهروندان سوری منجر شد.
۱۲:۴۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


دو انفجار مهیب زینبیه دمشق را لرزاند

دو انفجار مهیب در منطقه زینبیه در جنوب دمشق به شهادت شماری از شهروندان سوری منجر شد.
۱۲:۴۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


دو انفجار مهیب زینبیه دمشق را لرزاند

آپدیت نود 32 ورژن 9

label, , , , , , , , , , , ,

About the author