in اخبار جدید

دومین موج بازداشت تجار و صاحبان صنایع ترکیه

دومین موج بازداشت تجار و صاحبان صنایع ترکیه
منابع خبری ترکیه از بازداشت شماری از صاحبان صنایع و تجار معروف این کشور به اتهام ارتباط با گروه فتح الله گولن خبر می دهند.
۱۲:۳۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۱ مرداد


دومین موج بازداشت تجار و صاحبان صنایع ترکیه

منابع خبری ترکیه از بازداشت شماری از صاحبان صنایع و تجار معروف این کشور به اتهام ارتباط با گروه فتح الله گولن خبر می دهند.
۱۲:۳۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۱ مرداد


دومین موج بازداشت تجار و صاحبان صنایع ترکیه

نفت آموزش پرورش دولتی

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *