دولت سوریه ادعای بانک جهانی را تکذیب کرد

دولت سوریه ادعای بانک جهانی را تکذیب کرد
وزارت اقتصاد سوریه ادعاهای بانک جهانی را مبنی بر اینکه ذخایر ارزی سوریه تقریبا از بین رفته است، تکذیب کرد.
۱۵:۳۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


دولت سوریه ادعای بانک جهانی را تکذیب کرد

وزارت اقتصاد سوریه ادعاهای بانک جهانی را مبنی بر اینکه ذخایر ارزی سوریه تقریبا از بین رفته است، تکذیب کرد.
۱۵:۳۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


دولت سوریه ادعای بانک جهانی را تکذیب کرد

آپدیت نود 32 ورژن 4

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author