دولت؛ قیمت بنزین را تعیین می کند!

دولت؛ قیمت بنزین را تعیین می کند!
سخنگوی کمیسیون لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در مجلس شورای اسلامی از واگذاری قیمت گذاری بنزین به دولت خبر داد.
۱۹:۵۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۸ فروردین


دولت؛ قیمت بنزین را تعیین می کند!

سخنگوی کمیسیون لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در مجلس شورای اسلامی از واگذاری قیمت گذاری بنزین به دولت خبر داد.
۱۹:۵۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۸ فروردین


دولت؛ قیمت بنزین را تعیین می کند!

فروش بک لینک

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author