دوری دو ماهه ملی‌پوش هندبال از میادین

ملی پوش هندبال کشورمان زیر تیغ جراحی قرار گرفت و حداقل تا دو ماه دیگر از میادین ورزشی دور خواهد بود.

روزنامه قانون

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , ,

About the author