دنی آلوس: بارسلونا دلش برای من تنگ خواهد شد

مدافع کناری برزیلی بارسلونا می گوید این تیم پس از خروج او دلتنگ حضورش خواهد شد.

قدیر نیوز

label, , , , , , , , ,

About the author