دلیل فردوسی پور برای شکست 90 در رقابت با خندوانه دو ساله

عادل فردوسی پور می گوید از شکست برنامه اش در مقابل خندوانه ناراحت نیست.

روزنامه قانون

ساخت بنر

label, , , , , , , , ,

About the author