دلیل احضار طارمی به کمیته انضباطی مشخص شد

دلیل احضار طارمی به کمیته انضباطی مشخص شد
مهدی طارمی مهاجم پرسپولیس امروز به کمیته انضباطی این باشگاه رفت.

دلیل احضار طارمی به کمیته انضباطی مشخص شد

مهدی طارمی مهاجم پرسپولیس امروز به کمیته انضباطی این باشگاه رفت.
دلیل احضار طارمی به کمیته انضباطی مشخص شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author