دقیقه 90 بازی پرسپولیس با استقلال اهواز / هجوم تماشاگران به داخل زمین

دقیقه 90 بازی پرسپولیس با استقلال اهواز / هجوم تماشاگران به داخل زمین
تماشاگران در بازی پرسپولیس و استقلال اهواز به داخل زمین هجوم بردند.

دقیقه 90 بازی پرسپولیس با استقلال اهواز / هجوم تماشاگران به داخل زمین

تماشاگران در بازی پرسپولیس و استقلال اهواز به داخل زمین هجوم بردند.
دقیقه 90 بازی پرسپولیس با استقلال اهواز / هجوم تماشاگران به داخل زمین

اپدیت نود32

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author