دفاعیه مربی پدیده درباره اتهام ضدفوتبال

ایسنا نوشت:رضا مهاجری می گوید تیمش برابر استقلال ضدفوتبال بازی نکرد.

گوشی

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , ,

About the author