دستیار کروش: ما اصلا به مراسم ایفمارک دعوت نشدیم!

دستیار کروش: ما اصلا به مراسم ایفمارک دعوت نشدیم!
مراسم افتتاح ایفمارک امروز در حالی برگزار شد که مربیان تیم ملی حضور نداشتند.

دستیار کروش: ما اصلا به مراسم ایفمارک دعوت نشدیم!

مراسم افتتاح ایفمارک امروز در حالی برگزار شد که مربیان تیم ملی حضور نداشتند.
دستیار کروش: ما اصلا به مراسم ایفمارک دعوت نشدیم!

آپدیت آفلاین نود 32

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author