در گذشتگان فرهنگ و هنر سال ۱۳۹۴

سال ۹۴ شاهد از دست دادن چند تن از هنرمندان و چهره‌های به نام و تاثیرگذار تئاتری بودیم که خاطرات ماندگاری را برای مردم ایران به ثبت رسانده بودند.
۱۰:۴۷ – ۱۳۹۴ شنبه ۲۹ اسفند


کرمان نیوز

باران فیلم

label, , , , , , , , ,

About the author