در همین نزدیکی/ قاتل

در همین نزدیکی/ قاتل
قصد کشتن نداشتم. دو راه بیشتر نیست. آزادی یک نفس و مرگ خاموشی ست. نمی دونم حکم چی بدن! خون یکی پایمال شده. خب، خوب به جای خون دیگه! این جملات از جمله عباراتی است که رضا قاتل به زبان آورد. او هم یکی از مردم این شهر در ” در همین نزدیکی” است.
۱۹:۱۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


در همین نزدیکی/ قاتل

قصد کشتن نداشتم. دو راه بیشتر نیست. آزادی یک نفس و مرگ خاموشی ست. نمی دونم حکم چی بدن! خون یکی پایمال شده. خب، خوب به جای خون دیگه! این جملات از جمله عباراتی است که رضا قاتل به زبان آورد. او هم یکی از مردم این شهر در ” در همین نزدیکی” است.
۱۹:۱۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


در همین نزدیکی/ قاتل

لایسنس نود 32 ورژن 7

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author