در مصاحبه با Onze/ اوبامیانگ و تایید مذاکره با منچسترسیتی

در مصاحبه با Onze/ اوبامیانگ و تایید مذاکره با منچسترسیتی
مهاجم گابنی بروسیا دورتموند در مصاحبه جدید خود تایید کرد که در نقل و انتقالات تابستانی با منچسترسیتی وارد مذاکره شده بود.

در مصاحبه با Onze/ اوبامیانگ و تایید مذاکره با منچسترسیتی

مهاجم گابنی بروسیا دورتموند در مصاحبه جدید خود تایید کرد که در نقل و انتقالات تابستانی با منچسترسیتی وارد مذاکره شده بود.
در مصاحبه با Onze/ اوبامیانگ و تایید مذاکره با منچسترسیتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author