در مصاحبه با لارپوبلیکا/ پوگبا: رونالدو انسان خودخواهی نیست

در مصاحبه با لارپوبلیکا/ پوگبا: رونالدو انسان خودخواهی نیست
پل پوگبا در جدیدترین مصاحبه خود به دفاع از رونالدو در مقابل انتقاداتی که از خودخواهی او می شود پرداخت.

در مصاحبه با لارپوبلیکا/ پوگبا: رونالدو انسان خودخواهی نیست

پل پوگبا در جدیدترین مصاحبه خود به دفاع از رونالدو در مقابل انتقاداتی که از خودخواهی او می شود پرداخت.
در مصاحبه با لارپوبلیکا/ پوگبا: رونالدو انسان خودخواهی نیست

آپدیت نود32

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author