در مصاحبه با/ راموس: پیکه دست از رفتارهای کودکانه بردارد

در مصاحبه با/ راموس: پیکه دست از رفتارهای کودکانه بردارد
سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید در مصاحبه با شبکه رادیویی کوپه به انتقاد از رفتارهای اخیر جرارد پیکه پرداخت.

در مصاحبه با/ راموس: پیکه دست از رفتارهای کودکانه بردارد

سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید در مصاحبه با شبکه رادیویی کوپه به انتقاد از رفتارهای اخیر جرارد پیکه پرداخت.
در مصاحبه با/ راموس: پیکه دست از رفتارهای کودکانه بردارد

اپدیت نود32

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author