در مصاحبه با خبرنگاران/ پکرمن: خامس باید جراحی کند

در مصاحبه با خبرنگاران/ پکرمن: خامس باید جراحی کند
خامس رودریگز بامداد امروز با وجود مصدومیت برای تیم ملی کلمبیا به میدان رفت و در برتری 2-1 بر پاراگوئه زننده یکی از دو گل تیمش بود.

در مصاحبه با خبرنگاران/ پکرمن: خامس باید جراحی کند

خامس رودریگز بامداد امروز با وجود مصدومیت برای تیم ملی کلمبیا به میدان رفت و در برتری 2-1 بر پاراگوئه زننده یکی از دو گل تیمش بود.
در مصاحبه با خبرنگاران/ پکرمن: خامس باید جراحی کند

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author