در مصاحبه با خبرنگاران/ میهایلوویچ: می خواهم مربی میلان بمانم

سینیشا میهایلوویچ، سرمربی صرب میلان ابراز امیدواری کرد که فصل بعد نیز در این باشگاه به کار خود ادامه دهد.

کرمان نیوز

نخبگان

label, , , , , , , , ,

About the author