در مصاحبه با خبرنگاران/ بیلی: مورینیو برای من مثل یک پدر است

در مصاحبه با خبرنگاران/ بیلی: مورینیو برای من مثل یک پدر است
اریک بیلی، مدافع ساحل عاجی تابستان امسال از ویارئال با رقم 40 میلیون یورو به یونایتد پیوست و خیلی سریع با نمایش های خوبش همه را شگفت زده کرد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ بیلی: مورینیو برای من مثل یک پدر است

اریک بیلی، مدافع ساحل عاجی تابستان امسال از ویارئال با رقم 40 میلیون یورو به یونایتد پیوست و خیلی سریع با نمایش های خوبش همه را شگفت زده کرد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ بیلی: مورینیو برای من مثل یک پدر است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author