در غیبت سعداوی به دلیل سردرد؛/ فریسات: سپاهان و هوادارانش را می‌شناسیم

در غیبت سعداوی به دلیل سردرد؛/ فریسات: سپاهان و هوادارانش را می‌شناسیم
نعیم سعداوی، سرمربی تیم فولاد در نشست خبری پیش از دیدار با سپاهان به دلیل کسالت حاضر نشد و عزیز فریسات، مربی فولاد پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد.

در غیبت سعداوی به دلیل سردرد؛/ فریسات: سپاهان و هوادارانش را می‌شناسیم

نعیم سعداوی، سرمربی تیم فولاد در نشست خبری پیش از دیدار با سپاهان به دلیل کسالت حاضر نشد و عزیز فریسات، مربی فولاد پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد.
در غیبت سعداوی به دلیل سردرد؛/ فریسات: سپاهان و هوادارانش را می‌شناسیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author