در اتفاقی عجیب؛/ آبیاری پیش از بازی اس اهواز – پرسپولیس!

در اتفاقی عجیب؛/ آبیاری پیش از بازی اس اهواز – پرسپولیس!
در فاصله دو ساعت مانده به دیدار دو تیم استقلال اهواز و پرسپولیس مسوولان در حال آبیاری زمین چمن هستند.

در اتفاقی عجیب؛/ آبیاری پیش از بازی اس اهواز – پرسپولیس!

در فاصله دو ساعت مانده به دیدار دو تیم استقلال اهواز و پرسپولیس مسوولان در حال آبیاری زمین چمن هستند.
در اتفاقی عجیب؛/ آبیاری پیش از بازی اس اهواز – پرسپولیس!

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author