دریاچه ارومیه نفس کشید/ افزایش تراز ۳۰ سانتی آب

دریاچه ارومیه نفس کشید/ افزایش تراز ۳۰ سانتی آب
یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اعلام افزایش ۳۰ سانتیمتری تراز آب دریاچه ارومیه، گفت: رهاسازی آب سدها به ویژه حسنلو، بوکان و مهاباد ادامه می‌یابد.
۲۰:۵۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳۱ فروردین


دریاچه ارومیه نفس کشید/ افزایش تراز ۳۰ سانتی آب

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اعلام افزایش ۳۰ سانتیمتری تراز آب دریاچه ارومیه، گفت: رهاسازی آب سدها به ویژه حسنلو، بوکان و مهاباد ادامه می‌یابد.
۲۰:۵۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳۱ فروردین


دریاچه ارومیه نفس کشید/ افزایش تراز ۳۰ سانتی آب

خرید بک لینک

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author