دروازه بانی که شاید جای حقیقی را بگیرد از شرایط این روزهای تیم ملی می گوید

اخباری می گوید تیم ملی تلفیقی از بازیکنان جوان و با تجربه شده است.

عکس های جدید

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , ,

About the author