درمان بیماری صرع با الکترود

درمان بیماری صرع با الکترود
متخصصان مغز و اعصاب کشورمان، طی یک مرحله جراحی و با نصب الکترودهای پیشرفته در مغز بیمار توانستند، محل دقیق تشنج بیماری در مغز را شناسایی، جراحی و درمان کنند.
۱۶:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۲ اردیبهشت


درمان بیماری صرع با الکترود

متخصصان مغز و اعصاب کشورمان، طی یک مرحله جراحی و با نصب الکترودهای پیشرفته در مغز بیمار توانستند، محل دقیق تشنج بیماری در مغز را شناسایی، جراحی و درمان کنند.
۱۶:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۲ اردیبهشت


درمان بیماری صرع با الکترود

فروش بک لینک

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author