درخواست منصوریان از هواداران استقلال

درخواست منصوریان از هواداران استقلال
تمرین نوبت بعد از ظهر امروز استقلال با استقبال شدید هواداران این تیم روبرو شده است.

درخواست منصوریان از هواداران استقلال

تمرین نوبت بعد از ظهر امروز استقلال با استقبال شدید هواداران این تیم روبرو شده است.
درخواست منصوریان از هواداران استقلال

مهارت برتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author