درخواست عجیب اوباما از کشورهای اروپایی

درخواست عجیب اوباما از کشورهای اروپایی
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کشورهای اروپایی خواست در زمینه نظامی هزینه بیشتری کنند و در این زمینه به کشورهای خود اکتفا نکنند.
۱۷:۲۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


درخواست عجیب اوباما از کشورهای اروپایی

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کشورهای اروپایی خواست در زمینه نظامی هزینه بیشتری کنند و در این زمینه به کشورهای خود اکتفا نکنند.
۱۷:۲۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


درخواست عجیب اوباما از کشورهای اروپایی

آپدیت نود 32 ورژن 9

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author