درباره کسر امتیاز با فیفا مکاتبه کرده‌ایم/ رضاییان: پیروز شدیم و با گریه به رختکن آمدیم

درباره کسر امتیاز با فیفا مکاتبه کرده‌ایم/ رضاییان: پیروز شدیم و با گریه به رختکن آمدیم
مدیرعامل ملوانی ها می گوید روز گذشته یکی از عجیب ترین اتفاقات ورزشی رقم خورد، وقتی بازیکنان ملوان پس از پیروزی شیرین با گریه به رختکن آمدند!

درباره کسر امتیاز با فیفا مکاتبه کرده‌ایم/ رضاییان: پیروز شدیم و با گریه به رختکن آمدیم

مدیرعامل ملوانی ها می گوید روز گذشته یکی از عجیب ترین اتفاقات ورزشی رقم خورد، وقتی بازیکنان ملوان پس از پیروزی شیرین با گریه به رختکن آمدند!
درباره کسر امتیاز با فیفا مکاتبه کرده‌ایم/ رضاییان: پیروز شدیم و با گریه به رختکن آمدیم

آپدیت نود 32 ورژن 6

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author