in اخبار مردان

دایی: از مدیران پرسپولیس شکایت کرده‌ام نه از خود تیم/ فکری به حال مردم کنید؛ تهران شده پارکینگ ماشین

دایی: از مدیران پرسپولیس شکایت کرده‌ام نه از خود تیم/ فکری به حال مردم کنید؛ تهران شده پارکینگ ماشین
علی دایی گفت شکایتش از مدیران باشگاه پرسپولیس است نه از خود این تیم.

دایی: از مدیران پرسپولیس شکایت کرده‌ام نه از خود تیم/ فکری به حال مردم کنید؛ تهران شده پارکینگ ماشین

علی دایی گفت شکایتش از مدیران باشگاه پرسپولیس است نه از خود این تیم.
دایی: از مدیران پرسپولیس شکایت کرده‌ام نه از خود تیم/ فکری به حال مردم کنید؛ تهران شده پارکینگ ماشین

نصب بیتالک

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *