دادستان تهران: زیبنده نیست مرگ یک ورزشکار ناشی از مشروب خواری باشد

دادستان تهران: زیبنده نیست مرگ یک ورزشکار ناشی از مشروب خواری باشد
میزان نوشت: دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: وقتی ورزشکار و هنرمندی دچار مشروب خواری باشد و حتی مرگش ناشی از این موضوع اتفاق بیفتد این برای ما مناسب و زیبنده نیست.

دادستان تهران: زیبنده نیست مرگ یک ورزشکار ناشی از مشروب خواری باشد

میزان نوشت: دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: وقتی ورزشکار و هنرمندی دچار مشروب خواری باشد و حتی مرگش ناشی از این موضوع اتفاق بیفتد این برای ما مناسب و زیبنده نیست.
دادستان تهران: زیبنده نیست مرگ یک ورزشکار ناشی از مشروب خواری باشد

آپدیت نود 32 ورژن 9

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author