دادستان تهران: برخی از رسانه ها علیه دادستانی فضاسازی می کنند

دادستان تهران: برخی از رسانه ها علیه دادستانی فضاسازی می کنند
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: برخی از سایت های خبری با انتشار ناقص و تحریف شده اخبار، بصورت هدفمند علیه دادستانی تهران فضاسازی می کنند.
۱۳:۰۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۶ مرداد


دادستان تهران: برخی از رسانه ها علیه دادستانی فضاسازی می کنند

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: برخی از سایت های خبری با انتشار ناقص و تحریف شده اخبار، بصورت هدفمند علیه دادستانی تهران فضاسازی می کنند.
۱۳:۰۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۶ مرداد


دادستان تهران: برخی از رسانه ها علیه دادستانی فضاسازی می کنند

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author